Polityka prywatności

Polityka Prywatności wczasy.online – zwanego dalej Portalem

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Portal.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Portalu jest: Jagiellonia Podróże Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31 - 510) przy ul. Rakowickiej 20/3B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział KRS pod numerem 0000432521, posiadająca NIP 6762458315, REGON 122658245, wysokość kapitału zakładowego 380 000 zł.

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i  ch zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies” .

 

6. Polityka plików cookie

Prywatność odwiedzających nasz Portal jest dla nas priorytetem. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie, które są wykorzystywane jedynie do celów ulepszenia działania naszej strony i skutecznego dobrania formy prezentowanych informacji dla Państwa.

W plikach cookie znajdują się między innymi

  • Informacje zapisywane w statystykach odwiedzin rodzaj przeglądarki, lokalizacja itp.

  • Dane wpisywane w wyszukiwarkę słów na Portalu

  • Pola formularzy

Każdy plik cookie zapisywany jest w bazie danych i przetwarzany tylko na jej potrzeby.

Możesz całkowicie wyłączyć lub dezaktywować pliki cookie w swojej przeglądarce lub programie antywirusowym. Może to jednak spowodować obniżenie funkcji lub nieprawidłowe działanie Portalu, za co Portal nie odpowiada.

 

7. Portal zbiera informacje wyłącznie dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 

9. Dane osobowe pozostawione w Portalu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Portalu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

12. W Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Portal wczasy.online Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem bpodrozy@jagiellonia.krakow.pl